a a a
2016-08-24

Wizyta Patriarchy antiodzeńskiego i całego wschodu Jana X

Wizyta Patriarchy antiodzeńskiego i całego wschodu Jana X

 
Dnia 22 sierpnia 2016 roku monaster supraski odwiedziła delegacja Prawosławnego Kościoła Antiochii na czele z Jego zwierzchnikiem – patriarchą antiocheńskim i całego Wschodu- Janem X. W historycznej wizycie Jego Świątobliwości towarzyszyli: Jego Eminencja Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa, Jego Ekscelencja Silouan – metropolita Wysp Brytyjskich i Irlandii, Jego Ekscelencja Kosta – przełożony Stauropigialnego Klasztoru św. Eliasza, Jego Ekscelencja Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, Jego Ekscelencja Biskup Supraski Grzegorz, Jego Ekscelencja Biskup Siemiatycki Jerzy, Ordynariusz Wojska Polskiego, ks. archimandryta Parthenios, diakon Meletius Shattahi, diakon George Yaacoub, pan Housam Alibi oraz Pani Lea Adel.
 
Przed monasterem dostojnych Gości przywitali bracia, a także dzieci i młodzież oraz licznie zgromadzeni wierni. Po wejściu do cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy odsłużono krótki molebień, po którym biskup supraski przywitał Patriarchę Jana następującymi słowami: Wasz przyjazd stanowi źródło naszego uświęcenia, świadomi wielkiej wiary, która przemieniła ziemię syryjską w antymins nasączony krwią męczenników. Biskup Grzegorz podkreślił szczególną role metropolity Sawy, gdyż to dzięki jego staraniom monaster powrócił w latach 80-tych XX wieku do prawowitych gospodarzy – Cerkwi prawosławnej. Na pamiątkę wizyty namiestnik i bracia monasteru wręczyli patriarsze kopię ikony Matki Bożej Hodegetrii Supraskiej.
 
Następnie do wszystkich zebranych zwrócił się Jego Świątobliwość Patriacha Jan X: Drogi Metropolito Sawo, Arcybiskupie Jakubie, biskupie Grzegorzu, biskupie Jerzy, Archimandryto Andrzeju z Braćmi monasteru chciałbym podkreślić, iż podczas swego pobytu w Cerkwi w Polsce przekonaliśmy się, że rozkwit Waszej Cerkwi zawdzięczamy ogromnemu zaangażowaniu i wysiłkowi Waszej Eminencji. Odwiedziliśmy nowe monastery, cerkwie i prężnie działające parafie. To wszystko, co ujrzeliśmy świadczy o wyjątkowej aktywności Waszej Eminencji, że troszczycie się z Ojcowską miłością o rozwój Cerkwi, której jesteście Zwierzchnikiem… Przyjmujemy za wielkie błogosławieństwo, to że dziś znaleźliśmy się w tym świętym monasterze, aby spotkać się z jego braćmi. Z całego serca życzę, aby błogosławił namiestnikowi i braciom tego monasteru w ich nielekkiej i odpowiedzialnej posłudze. Patriarcha Jan X zwrócił się z prośbą do braci monasteru, aby podczas wykonywania monasterskich obowiązków, zarówno tych związanych z modlitwą, jak również z pracą na rzecz monasteru, pamiętali w modlitwach o ziemi syryjskiej, która przechodzi trudne chwile. Pamiętajcie o Nas w swych modlitwach. Potrzebujemy modlitwach ! Ona jest wielki wsparciem, tego potrzebujemy i o to prosimy !
 
Jego Świątobliwość dokonał pamiątkowego wpisu do ewangelii a następnie udał się do Muzeum Ikon i Akademii Supraskiej.
 
 
Autor: 
Lektor Piotr Nirodzik
serwisy internetowe strony internetowe