a a a
2016-08-11

Uroczystości ku czci Supraskiej Ikony Matki Bożej

 W dniach 9 – 10 sierpnia w Monasterze Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu odbyły się uroczystości ku czci Supraskiej Ikony Matki Bożej. W nabożeństwach Całonocnego Czuwania i Św. Liturgii Przewodniczył Jego Eminencja Metropolita Sawa w asyście przybyłych Hierarchów PAKP i licznego duchowieństwa. W tegorocznych uroczystościach swą obecnością zaszczycili przybyli goście z zagranicy: Jego Ekscelencje Metropolita Ekaterinburski i Werchoturski Cyryl oraz Arcybiskup Włodzimiersko-Wołyński i Kowalski Włodzimierz.

Obchodzone w dniu dzisiejszym święto Ikony Supraskiej Hodegetrii to jedno z najważniejszych wydarzeń w Ławrze Supraskiej. Zgromadziło ono rzesze wiernych przybyłych w licznych pielgrzymkach pieszych, autokarowych i kajakowej z pobliskiego Gródka. Dzięki staraniom braci monasteru supraskiego w tym roku wierni mogli ujrzeć pierwszy etap zrekonstruowanych fresków w cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy, wykonanych przez ikonografów z Serbii.
W Swym słowie arcypasterskim Jego Eminencja Sawa podkreślił znaczenie rekonstrukcji fresków określając Ławrę Supraską perłą ziemi Podlaskiej.
 
 Lektor Piotr Nierodzik 
serwisy internetowe strony internetowe