a a a
2016-08-03

ŚWIĘTO KU CZCI SUPRASKIEJ IKONY MATKI BOŻEJ

ŚWIĘTO KU CZCI SUPRASKIEJ IKONY MATKI BOŻEJ

Porządek uroczystości

16.00 – powitanie pieszej pielgrzymki z B-stoku,

17.30 – powitanie Arcypasterzy,

18.00 – Całonocne Czuwanie,

22.00 – Akatyst przed Supraską Ikoną Matki Bożej,

23.30 – Panichida na Katakumbach,

1.30 - czasy

2.00 – I Św. Liturgia w cerkwi św. Jana Teologa,

4.30 - czasy

5.00 – II Św. Liturgia w cerkwi św. Antoniego Supraskiego,

8.30 – małe poświęcenie wody,

9.30 - powitanie Arcypasterzy,

10.00 – III Św. Liturgia w cerkwi Zwiastowania Bogarodzicy, uroczysta procesja.

serwisy internetowe strony internetowe